OR-008 - GMC Nostalgic Logo
Size: 5" x 2"
Price: $4.00